Where are Minshukus in all over Japan

How to make reservations

The list of the place-name
where MINSHUKU accommodations are being run.


Hokkaido
 /Touhoku
Kantoh Chuubu
/Hokuriku
Kinki Chuugoku
/Shikoku
Kyuushu
/Okinawa
HOKHOKKAIDOKAIDO IBARAGI NAGANO SHIGA OKAYAMA FUKUOKA
AOMORI TOCHIGI NIIGATA KYOTO TOTTORI SAGA
AKITA GUNMA TOYAMA NARA SHIMANE NAGASAKI
IWATE SAITAMA ISHIKAWA WAKAYAMA HIROSHIMA KUMAMOTO
YAMAGATA CHIBA FUKUI OSAKA YAMAGUCHI OOITA
MIYAGI TOKYO
GIFU HYOGO TOKUSHIMA MIYAZAKI
7 ISLANDs
FUKUSHIMA KANAGAWA AICHI     KAGAWA KAGOSHIMA
    SHIZUOKA MIE     EHIME OKINAWA
    YAMANASHI         KOCHI    

Minshuku Network Japan

mailto
Free Phone: 0120-07-6556
 <effective you are in Japan>
(Monday-Saturday) 11:00`20:00